www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


the Unofficial  Homepage of Omiš, Croatia

Počasni građani Grada Omiša/Honorary residents of the City of Omiš

 

"OMIŠ, HRVATSKA" glagoljicom ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati već služe preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )                          "OMIŠ, CROATIA" in Glagolitic script (Glagolitic script has been used by the Croatian people for more than a thousand years. It was used for writings of the Old Slavic texts - especially church books and manuscripts of different uses and applications." )

Počasni građani Grada Omiša navedeni po abecednom redoslijedu 

(Honorary residents of the City of Omiš listed in alphabetical order): 

 

Toma Bebić  (1935-1990)
Arsen Dedić (1938-    )
Peter John Grigg  (1925-    )
Alojz Majetić  (1938-    )
dr. Izidor Papo  (1913-1996)
Pero Picukarić
Klaudije Ptolomej (Claudius Ptolemy) (c. 90-c. 168)
Zdenko Runjić  (1942-2004)
Miljenko Smoje  (1923-1995)
Dušan Šarac

 

 

UVIJETI ZA PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA OMIŠA

na neslužbenom internet portalu Grada Omiša

 

članak 1.

Počasnim građaninom(kom) Grada Omiša mogu se proglasiti građani(ke) Republike Hrvatske i građani(ke) stranih država koji su osobito zaslužni za napredak i razvitak te promicanje ugleda Grada Omiša, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske i koji(e) se zalažu za mir među narodima svijeta uz uvažavanje vjerskih, nacionalnih i inih vjerovanja.

članak 2.

Pravo prijedloga za proglašavanje osobe počasnim građaninom(kom) Grada Omiša imaju svi građani(ke) Republike Hrvatske i građani(ke) stranih država koji dostave ime i prezime predožene osobe uz detaljno objašnjenje razloga imenovanje iste. Uredništvo neslužbenog portala Grada Omiša (www.almissa.com), nakon detaljnog pregleda dostavljenih informacija dotične osobe, će odlučiti o postavljanju ili nepostavljanju imena i prezimena i svih pripadajućih informacija u svezi navedenih kandidata.

članak 3.

Ime i prezime osobe proglašenoj počasnim(nom) građaninom(kom) Grada Omiša biti će naznačeno na ovoj stranici uz trenutačno, ili naknadno, objašnjene razloga za dodjeljivanje gore navedenog priznanja.

članak 4.

Osobe ili članovi obitelji osoba proglašenim(ih) počasnim građaninom(ima) Grada Omiša, imaju pravo primjedbe na gore naznačenu dodjelu i na njihov zahtijev njihova imena će biti uklonjena s liste počasnih građanina Grada Omiša.

 

 

Contact Us!

Contact info!

 

 

     Back                                                                                                         Top of page