www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


Picture Gallery of the People of Omiš, Croatia

 

Page 6

"OMIŠ, HRVATSKA" ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati služe već preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )

Page 1            Page 2            Page 3            Page 4            Page 5

Page 6            Page 7            Page 8            Page 9  

 

                                    ©  Michael Wesley

"Majka i Sin"

S lijeva na desno: Marija i Jakša Matulić na balkonu njihovog stana na Punti - Omiš,  početkom 1980-ih godina

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Mother & Son"

From left to right: Marija and Jakša Matulić on balcony at their apartment/condo at Punta - Omiš,  početkom 1980-ih godina

[Click to enlarge!]

 

 

S lijeva na desno dolje: Siniša Milina-Cinki, Romano (Romi) Grego, Nuhrudin (Dino) Kadrić, Tomislav Raljević-Šef, Marin Munitić-Hašo i Tihomir Čagalj-Bibe ispred caffe bara "Mirabela".  Romano Grego drži lubina (Dicentrarchus labrax), teškog 9,5 kg, kojeg je ulovio Ante Čagalj-Pala   (Omiš,  studeni 1984. godine)

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

From left to right down: Siniša Milina-Cinki, Romano (Romi) Grego, Nuhrudin (Dino) Kadrić, Tomislav Raljević-Šef, Marin Munitić-Hašo and Tihomir Čagalj-Bibe in front of caffe bar "Mirabela".  Romano Grego is holding Mediterranean sea bass (Dicentrarchus labrax), weighing 9.5 kg, cought by Ante Čagalj-Pala  (Omiš,  November 1984)

[Click to enlarge!]

 

 

"Jadranka na Rici"

Jadranka Vučinić* na brodu na rijeci Cetini (u pozadini, s druge strane rijeke, se vidi bivše odmaralište tvornice "OLT Osijek" - danas Hotel "Villa Dvor") - Omiš,  1985. godine

* Unuka Anke Brničević

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Jadranka @ Cetina"

Jadranka Vučinić* on a boat at at the left bank of the Cetina River (in the background on the mountain, at the other bank of the river, is located former Company resort of the "OLT Osijek" - today Hotel "Villa Dvor") - Omiš,  1985

* Granddaughter of Anka Brničević

[Click to enlarge!]

 

 

"Legende Ludih Skokova"

S lijeva na desno: Ugo Matulić-Ranjena Tica* i Mladen Dujmović-Dujma*  pored "lanterne" na "Mulu" prilikom održavanje Ludih Skokova - Omiš,  ljeto 1985. godine

* osnivači "Ludih Skokova" Omiša modernog doba

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Legends of Crazy Dives"

 From left to right: Ugo Matulić-Hurt Bird* and Mladen Dujmović-Dujma*  by the "lighthouse post" in the port of Omiš during the "Crazy Dives" gathering - Omiš,  Summer of 1985

* founders of the "Crazy Dives" of Omiš in modern times

[Click to enlarge!]

 

 

"Gusar s Cetine"

Branko Kaurić "marendaje" na jedrilici - Omiš,  1985. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"a Corsair from Cetina river"

Branko Kaurić having meal on a sailboat - Omiš,  1985

[Click to enlarge!]

 

 

S lijeva na desno: Milan Kuzmanić-Bili i Edson Arantes Do Nascimento (bolje poznat kao Pelé)  [jedan od osnivača "Komite" / prvog omiškog nogometnog kluba/ i najbolji nogometaš svih vremena],  ("West End Medical Center /Vlasnik, Dr. Branko Zec/ - LosAngeles, 1985. godine)

Napomena: Dr. Branko Zec - bivši suprug Milanove kćeri Ine.

(Slijedeća fotografija je fotografija Pelea s njegovim potpisom i posvetom Milanu Kuzmaniću-Bilom)

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

From left to right: Milan Kuzmanić-Bili and Edson Arantes Do Nascimento (better known as Pelé) - one of the founders of "Komita" /the first football/soccer club of Omiš/ and best football/soccer player of all times, ("West End Medical Center /Owned by Dr. Branko Zec/ - LosAngeles, 1985)

Note: Dr. Branko Zec - Milan Kuzmanić's ex-son-in-law (Ina Zec's ex-husband).

(The following picture is a signed photograph of Pelé that comes with dedication note to Milan Kuzmanić-Bili)

[Click to enlarge!]

 

To My friend "Milan" Who loves Futbol and stamps

     all the best

     Pelé

 

 

Paško Samodol u svojoj pekari - Omiš,  sredinom 1980-ih

Paško Samodol at his bakery - Omiš,  middle of the 1980s

 

 

Prijateljski košarkaški susret između KK "Jugoplastika"-Split (sada KK "Split CO") i KK "Omiš - Omiš, 7. ožujka 1988. godine

Stoje, s lijeva na desno: Tonći Baučić-Toto, Slobodan Šimić, Marko Pešić, Neven Srzić, Željko Poljak, Žan Tabak (igrač KK "Jugoplastike" posuđen KK "Omiš" za ovu prigodu), Toni Kukoč, Joško Rudan, Goran Sobin, Milan Pešić, Ivica Burić, Dino Rađa, Stipanićev, Božidar Maljković (trener KK "Jugoplastike") i Jure Rafanelli (tajnik KK "Omiš");
Čuče, s lijeva na desno: Ivica Abram, Mili Fistanić (trener KK "Omiš"), Ivo Kalajžić, Zoran Sretenović, Tonći Samodol, Pero Vućica, Đuro Nenadić, Duško Ivanović, Pero Mandić (predsjednik KK "Omiš"), Nikša Kekez i Velimir Perasović.

- Sav prihod od utakmice je išao za obnovu kule, gromom oštećene, Mirabele. 

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

Basketball game between KK "Jugoplastika"-Split (now KK "Split CO") and  KK "Omiš - Omiš, 7th of March, 1988

Standing, from left to right: Tonći Baučić-Toto, Slobodan Šimić, Marko Pešić, Neven Srzić, Željko Poljak, Žan Tabak (player of KK "Jugoplastike" lent to KK "Omiš" for this occasion), Toni Kukoč, Joško Rudan, Goran Sobin, Milan Pešić, Ivica Burić, Dino Rađa, Stipanićev, Božidar Maljković (coach of the KK "Jugoplastike") and Jure Rafanelli (tajnik KK "Omiš");
Kneeling, from left to right: Ivica Abram, Mili Fistanić (coach of the KK "Omi
š"), Ivo Kalajžić, Zoran Sretenović, Tonći Samodol, Pero Vućica, Đuro Nenadić, Duško Ivanović, Pero Mandić (president of the KK "Omiš"), Nikša Kekez and Velimir Perasović.

- All proceeds went towards repair of the fortress Mirabella that was damaged by lightning. 

[Click to enlarge!]

 

 

"Strikan i netjak"

Ugo Matulić drži na prsima svog nećaka Luku (sina njegovog brata Jakše), u kuhinji u njihovom stanu u ulici Nikole Buljevića 1* - Omiš,  listopad 1988. godine

* sadašnja ulica Joke Kneževića 1

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Uncle and nephew"

Ugo Matulić embracing his nephew Luka (son of his brother Jakša), in the kitchen in their apartment (Street of Nikola Buljević 1*) - Omiš,  October 1988

* currently Street of  Joko Knežević 1

[Click to enlarge!]

 

 

"Sprovod velikog umjetnika"

Detalj sa sprovoda jednog on najvećih omiških umjetnika svih vremena - slikara Milovana Stanića - Omiš, 1989. godine

- prvi s desna: Tomislav Raljević-Šef (njegov "učenik" i veliki poštovaoc)

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Great artist's funeral"

Moment from the funeral of the one of the greatest artists of Omiš of all times - painter Milovan Stanić - Omiš, 1989

- first from the right: Tomislav Raljević-Šef (his "student" that respected him greatly)

[Click to enlarge!]

 

 

S lijeva na desno: Biljana Šaban, Dražan Šaban, Sandra Zaninović (Inina kćerka) i Ina Zec (Kuzmanić) - Los Angeles, California S.A.D. , 1992. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

From left to right: Biljana Šaban, Dražan Šaban, Sandra Zaninović (Ina's daughter) and Ina Zec (Kuzmanić) - Los Angeles, California U.S.A. ,  1992

[Click to enlarge!]

 

 

Nedjeljka Visintin kod "Paške" (pekara Paške Samodola), u išćekivanju "štruce kruva" - Omiš,  1995. godine

Nedjeljka Visintin at "Paško" (bakery of Paško Samodol), awaiting for a loaf of bread - Omiš,  1995

 

 

Napomena: Ako ne nađete traženu fotografiju na ovoj stranici, pogledajte na ostalim zbog razloga toga što povremeno prebacujemo slike sa stranice na stranicu (Razlog tome je što su fotografije poredane po kronološkom redoslijedu).
Note: If you do not find photograph that you've been looking for on this page, look up the others due to the fact that we are, from time to time, switching photographs from page to page (Reason is that the photographs are listed in chronological order).

 

  Back                                                                                                            Top of page                                                                                                            Next