www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


Picture Gallery of the People of Omiš, Croatia

 

Page 4

"OMIŠ, HRVATSKA" ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati služe već preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )

Page 1            Page 2            Page 3            Page 4            Page 5

Page 6            Page 7            Page 8            Page 9  

 

"Edizija i Dva Kumpanja"

S lijeva na desno: Miro Rogošić, Edizija Matić (Mimica) i Nediljko Ribič - Klis,  1963. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Edizija with Two Buddies"

From left to right: Miro Rogošić, Edizija Matić (Mimica) and Nediljko Ribič - Klis,  1963

[Click to enlarge!]

 

 

S lijeva na desno: Adam i Danica Milošev u njihovom vrtu na Pjaci - Omiš,  sredinom 1960-ih

From left to right: Adam and Danica Milošev in their garden at "Pjaca" - Omiš,  mid 1960s

 

 

"A ja samo sklopih oči"

S lijeva na desno: Ante Rogošić-Gajo, Vinko Bilopavlović, Ivo Popovac, Ivo Stanić-Đule i Nikola (Niko) Puljević - Omiš,  sredinom 1960-ih

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"And then, I just closed my eyes"

From left to right: Ante Rogošić-Gajo, Vinko Bilopavlović, Ivo Popovac, Ivo Stanić-Đule and Nikola (Niko) Puljević - Omiš,  mid 1960s 

[Click to enlarge!]

 

 

"Prva generacija omiških gimnazijalaca"

Gimnazija "Katja Pavišić Šperac", 2b razred - Omiš,  početkom 1966. godine

S lijeva na desno:

PRVI RED: Zorka Vojnović, Marija Škobalj, Azinka Kalajžić, Lenka Barać;

DRUGI RED: Nedjeljka Babić, Nediljka Ribičić, Boženka Kunjašić, Davorka Bilanović, Marija Kapić, Mikica Pereković;

TREĆI RED: Milanka Vukušić, Marija Babić, Roza Lozančić, Anka Rakuljić, Marija Delić;

ČETVRTI RED: Nedjeljko Ribičić, Jozenka Šoljan, Anisija Franceschi, Tanja Lozić, Nevenka Ivić, Marija Ćepić;

PETI RED: Miro Katalinić, Milivoj Raljević, Mirko Vulić, Zdravko Vuletić, Goran Mimica.

RAZREDNIK: Ante Tucak
 

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"First generation of the Omiš Gimnazium (Secondary School)"

Gimnazium (Secondary School) "Katja Pavišić Šperac", Class 2b - Omiš,  beginning of 1966

From left to right:

FIRST ROW: Zorka Vojnović, Marija Škobalj, Azinka Kalajžić, Lenka Barać;

SECOND ROW: Nedjeljka Babić, Nediljka Ribičić, Boženka Kunjašić, Davorka Bilanović, Marija Kapić, Mikica Pereković;

THIRD ROW: Milanka Vukušić, Marija Babić, Roza Lozančić, Anka Rakuljić, Marija Delić;

FOURTH ROW: Nedjeljko Ribičić, Jozenka Šoljan, Anisija Franceschi, Tanja Lozić, Nevenka Ivić, Marija Ćepić;

FIFTH ROW: Miro Katalinić, Milivoj Raljević, Mirko Vulić, Zdravko Vuletić, Goran Mimica.

PROFESSOR: Ante Tucak
 

[Click to enlarge!]

 

 

"S vjenčanja Pauline Vučinić (Brničević)"

S lijeva na desno: Ivan (Ivo) Pešić-Tale, Anka Brničević (Romac) i Milka Šimić (Duvnjak) na vjenčanju Pauline Brničević za Stevu Vučinića - Omiš,  travanj 1966. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"From wedding of Paulina Vučinić (Brničević)"

 From left to right : Ivan (Ivo) Pešić-Tale, Anka Brničević (Romac) and Milka Šimić (Duvnjak) at wedding of Paulina Brničević and Stevo Vučinić - Omiš,  April 1966

[Click to enlarge!]

 

 

S lijeva na desno: Ugo i Jakša Matulić pored indijanskog totema u Radmanovim Mlinicama, nakon snimanja jednog od "Winnetou-a" - Omiš,  srpanj 1966. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

 From left to right : Ugo and Jakša Matulić by the Indian totem in Radmanove Mlinice after the screening of  one of the "Winnetou" films  - Omiš,  July 1966

[Click to enlarge!]

 

 

"Braća Ivo i Mirko Vulić sa stričevima Markom iz Zagreba i Filipom iz Argentine"

S lijeva na desno dolje: Marko, Filip, Ivo i Mirko Vulić na omiškoj plaži dok još "Velika Plaža" nije bila nasuta - Omiš,  12. kolovoza 1966. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Brothers Ivo and Mirko Vulić with uncles - Marko from Zagreb and Filip from Argentina"

 From left to right down : Marko, Filip, Ivo and Mirko Vulić on Omiš beach ("Velika Plaža") - Omiš,  12th of August 1966

[Click to enlarge!]

 

 

"Prvi omiški maturalni ples"

S lijeva na desno: Branko Tomasović, Zdravko Novaković, Mirko Vulić, Marija Kapić i Goran Mimica (hotel "Plaža")
 - Omiš,  7. velja
če 1968. godine

- Maturanti Gimnazije "Katja Pavišić Šperac"

 

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"First Omiš graduation dance"

From left to right: Branko Tomasović, Zdravko Novaković, Mirko Vulić, Marija Kapić and Goran Mimica ("Plaža" Hotel) - Omiš,  7th of February 1968

- Gimnazium (Secondary School) "Katja Pavišić Šperac" graduates

 

[Click to enlarge!]

 

 

"Zdravica u hotelu Plaža"

S lijeva na desno: Zdravko Novaković i Mirko Vulić nazdravljaju uspješnom kraju gimnazijskog školovanja (hotel "Plaža")
 - Omiš,  7. velja
če 1968. godine

- Maturanti Gimnazije "Katja Pavišić Šperac"

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Toasting in Plaža Hotel"

From left to right: Zdravko Novaković and Mirko Vulić toasting to the successful end of the schooling at Gimnazium (Secondary School) "Katja Pavišić Šperac" ("Plaža" Hotel) - Omiš,  7th of February 1968

[Click to enlarge!]

 

 

"Razred Anite Grego"

Osnovna škola "Pjero Perak" (danas: Osnovna škola "Josip Pupačić")  , III A razred - Omiš,  1969. godine

S lijeva na desno dolje:

PRVI RED: Ante Mandić, Josip Maras, Trajko Baučić, Joško Vojnović, Ivo Škarica, Boško Šodan, Mićo Pešić, Ugo Matulić, Leon Tilkowski;

DRUGI RED: Maja ?, Petar Bagarić, Darko Kekez, Neno Vojnović, Tihomir (Tiho) Mladin, Ivica Kalajžić, Tonći (Ante) Mimica, Marko Džin, Miluči (Mile) Baučić, Teo Bilić, ?;

TREĆI RED: ?, Tončica Marušić, Vinka Stejskal, Milena Kovačić, ?, Vesna Begić, Ivana Vulić, Silvana Radoš, Mateo (Teo) Kosor;

RAZREDNIK: Anita Grego

Zanimljivo je napomenuti da su Mateo (Teo) Kosor i Ugo Matulić, jedini iz ove generacije, zajedno prošli kroz sve razrede osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja (Osnovna škola "Pjero Perak" - Omiš, Gimnazija "Katja Pavišić Šperac" - Omiš i Centar usmjerenog obrazovanja - Omiš/Dugi Rat)

Napomena: Na zidu, u pozadini, uokvirena slika Svetozara Markovića (1846-1875)
 

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Class of Anita Grego"

Primary school "Pjero Perak" (Today: Primary school "Josip Pupačić") , Class III A - Omiš,  1969

From left to right down:

FIRST ROW: Ante Mandić, Josip Maras, Trajko Baučić, Joško Vojnović, Ivo Škarica, Boško Šodan, Mićo Pešić, Ugo Matulić, Leon Tilkowski;

SECOND ROW: Maja ?, Petar Bagarić, Darko Kekez, Neno Vojnović, Tihomir (Tiho) Mladin, Ivica Kalajžić, Tonći (Ante) Mimica, Marko Džin, Miluči (Mile) Baučić, Teo Bilić, ?;

THIRD ROW: ?, Tončica Marušić, Vinka Stejskal, Milena Kovačić, ?, Vesna Begić, Ivana Vulić, Silvana Radoš, Mateo (Teo) Kosor;

TEACHER: Anita Grego

It is interesting to mention that Mateo (Teo) Kosor and Ugo Matulić, the only two individulas from this generation of pupils, went  through all of the classes of the Primary and Secondary education together (Primary school "Pjero Perak" - Omiš, Gimnazija "Katja Pavišić Šperac" - Omiš and Centar usmjerenog obrazovanja - Omiš/Dugi Rat)

Note: On the wall, in the background, framed picture of Svetozar Marković (1846-1875)
 

[Click to enlarge!]

 

 

                                                                                  [Pritisnite za uvećanu sliku!/Click on image to enlarge!]                     

Marin Mindoljević s Borčanima

S lijeva na desno dolje: Drago Lelas, Stipe Baraban, Rade Pešić (Jadranov), Miro Pešić (Jadranov), Ivan (Ivo) Pešić-Tale, Luka Baučić-Guilo, Nediljko Lelas-Diko, Ante Baučić-Lav, Ante Čečuk-Jola, Mate Pešić-Bakaja, Pere Pešić (Ivilov), Đeki Pocrnjić, Neno Lelas, Ivo Stanić-Đule, Marijan Lelas, ?, Rade Pešić (Marketin), Ivan Pešić-Zmaj, Stipe Pešić-Poštar, Frane Pešić (Jadranov), Marin Mindoljević (1922-2007) , ?, ?, Mladen Lelas, Nikola Lelas-Kralj, Marijo Popovac-Pope i Tino Mindoljević.

- Molimo posjetitelje ovih stranica da nam pošalju imena ostalih osoba sa ove fotografije - Fala lipa... Webmeštar.

Omiš, Croatia - late 1960s

 

 

Košarkaški klub "Omiš" na Punti  - Omiš, 1971. godine
S lijeva na desno dolje: Imre Gužvanj (trener), Ante Lelas-Đele, Zoran Rogošić-Keko, Anđelko Škarica, Tonći Jurišić, Stipe Baučić-Baća, Ante Bulić, Anđelko Kolvrat-Miki, Dražen Nadović, Neno Rogošić, Mili Fistanić, Nuhrudin (Dino) Kadrić i Ivica Juroš.

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

 

Basketball club "Omiš" at Punta  - Omiš, 1971
From left to right down: Imre Gužvanj (coach), Ante Lelas-Đele, Zoran Rogošić-Keko, Anđelko Škarica, Tonći Jurišić, Stipe Baučić-Baća, Ante Bulić, Anđelko Kolvrat-Miki, Dražen Nadović, Neno Rogošić, Mili Fistanić, Nuhrudin (Dino) Kadrić and Ivica Juroš.

[Click to enlarge!]

 

 

"Mirko Vulić na bicikli"

Mirko Vulić na lijevoj obali Cetine, pokraj poljičkog Trga - Omiš,  svibanj 1971. godine

- U pozadini se vidi zgrada na čijem se pročelju nalazi omiški grb iz 1541. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Mirko Vulić on a bicycle"

Mirko Vulić on the left bank of the Cetina River, at Poljica Square  - Omiš,  May 1971

- In background is the building on which the Coat-of-Arms of Omiš from 1541 A.D. is located

[Click to enlarge!]

 

 

Napomena: Ako ne nađete traženu fotografiju na ovoj stranici, pogledajte na ostalim zbog razloga toga što povremeno prebacujemo slike sa stranice na stranicu (Razlog tome je što su fotografije poredane po kronološkom redoslijedu).
Note: If you do not find photograph that you've been looking for on this page, look up the others due to the fact that we are, from time to time, switching photographs from page to page (Reason is that the photographs are listed in chronological order).

 

  Back                                                                                                            Top of page                                                                                                          Next