www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


Picture Gallery of the People of Omiš, Croatia

 

Page 3

"OMIŠ, HRVATSKA" ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati služe već preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )

Page 1            Page 2            Page 3            Page 4            Page 5

Page 6            Page 7            Page 8            Page 9  

 

Kapetan Nikola Stefanini, Njujork, S.A.D., sredinom 1940-ih godina.

Napomena: Nikola Stefanini je bio brat Nikoline Kuzmanić (Stefanini), koja je bila majka Anke Antunović, Milana-Biloga, Dušana-Dušija, Ante, Joze, Osvalda-Čike i Mira-Lile (Milan-Bili, Ante, Jozo i Miro-Lile Kuzmanić su bili jedni od osnivača "Komite" - prvog omiškog nogometnog kluba)

- Nikola Stefanini je bio velika ljubav Zinke Kunc Milanov (svjetski poznate operne pjevačice)

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

Captain Nikola Stefanini, Njujork, S.A.D., mid 1940s.

Note: Nikola Stefanini was brother of Nikolina Kuzmanić (Stefanini), who was mother of Anka Antunović, Milan-Bili, Dušan-Duši, Ante, Jozo, Osvald-Čiko and Miro-Lile (Milan-Bili, Ante, Jozo and Miro-Lile Kuzmanić were some of the founders of "Komita" - the first football/soccer club of Omiš)

- Nikola Stefanini was a great love of  Zinka Kunc Milanov (world renowned opera singer)

[Click to enlarge!]

 

 

S lijeva na desno: Dinko i Anka Antunović (Kuzmanić) i njihov sin Dinko - Buenos Aires, Argentina, 1947. godine.

[Anka Antunović (Kuzmanić) - Jedina sestra braće Kuzmanića: Milana-Biloga, Dušana-Dušija, Ante, Joze, Osvalda-Čike i Mira-Lile

- Milan-Bili, Ante, Jozo i Miro-Lile Kuzmanić su bili jedni od osnivača "Komite" - prvog omiškog nogometnog kluba]

Napomena: Unuka Anke Antunović je Dr. Nancy Antunovich, a njen unuk - novinar u Buenos Airesu, Argentina.

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

From left to right: Dinko and Anka Antunović (Kuzmanić) and their son Dinko - Buenos Aires, Argentina, 1947.

[Anka Antunović (Kuzmanić) - The only sister of the Kuzmanić's brothers: Milan-Bili, Dušan-Duši, Ante, Jozo, Osvald-Čiko and Miro-Lile -

Milan-Bili, Ante, Jozo and Miro-Lile Kuzmanić were some of the founders of "Komita" - the first football/soccer club of Omiš]

Note: Granddaughter of Anka Antunović is Dr. Nancy Antunovich, and Grandson is a journalist in Buenos Aires, Argentina.

[Click to enlarge!]

 

 

"Gusar" 

S lijeva na desno, stojeći: Nikša Kuzmanić, Branko Marušić-Belgijanac i Petar Stella (Pero Štela).

U sredini, u polučučećem položaju: Radmilo Kovačić. S lijeva na desno, ležeći i poluležeći: Neno Baučić-Vidin, Rade Pribičević i Dražan Šaban.

Omiš, na "Sinaju"- početkom 1950-ih godina

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

From left to right (standing): Nikša Kuzmanić, Branko Marušić-Belgijanac and Petar Stella (Pero Štela).

In the middle (kneeling): Radmilo Kovačić. From left to right (bottom row): Neno Baučić-Vidin, Rade Pribičević and Dražan Šaban.

Omiš, at "Sinaj" - beginning of the 1950s

[Click to enlarge!]

 

 

Nekolicina igrača Vaterpolo Kluba "Iskra" na Mulu  - Omiš, 1953. godine
S lijeva na desno: Ljubo Marušić, Mate-Teo Stan, Ante Kovačić-Tusa, Ivo Mandušić-Gušte, Vinko Violić, Nikša Čečuk i Miroslav Pera.

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

 

Some of the  players of the Waterpolo Club "Iskra" - Omiš, 1953
From left to right: Ljubo Marušić, Mate-Teo Stan, Ante Kovačić-Tusa, Ivo Mandušić-Gušte, Vinko Violić, Nikša Čečuk and Miroslav Pera.

[Click to enlarge!]

 

Nekolicina igrača Vaterpolo Kluba "Iskra" prilikom susreta s "Orkanom" iz Dugog Rata. Omiš, 1952. godine 

S lijeva na desno: ?, Ivan (Vanja) Beden, ?, Vinko Violić, ?, Mate-Teo Stanić i ?.

Konačni rezultat: Iskra:Orkan 5:3

 

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

 

Some of the  players of the Waterpolo Club "Iskra" during the game against "Orkan" from Dugi Rat - Omiš, 1952

From left to right: ?, Ivan (Vanja) Beden, ?, Vinko Violić, ?, Mate-Teo Stanić and ?.

Final score: Iskra:Orkan 5:3

[Click to enlarge!]

 

 

S lijeva na desno: Dušan (Duško) Dobrota i Mate-Teo Stan - Omiš, 1950-ih godina

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

 

From left to right: Dušan (Duško) Dobrota and Mate-Teo Stan - Omiš, 1950s

[Click to enlarge!]

 

 

Mate-Teo Stan nedaleko od "Kamene klupe" (tvornica "Galeb" u pozadini) - Omiš, 1950-ih godina

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

Mate-Teo Stan in vicinity of "Kamena klupa" (factory "Galeb" in the background) - Omiš, 1950-s

[Click to enlarge!]

 

 

"Vrime za španjulet"

S lijeva na desno: Ivo Stanić-Đule i Ivan (Vanja) Beden na "kaiću" u trenutku odmora dok riba nije "radila" - Omiš,  1950-ih godina

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Time for a cigarette"

From left to right: Ivo Stanić-Đule and Ivan (Vanja) Beden fishing from a boat having a break - Omiš,  1950-s

[Click to enlarge!]

 

 

"Stari Prijatelji"

S lijeva na desno: Darija Markić, Mili Franceschi, Edizija Matić (Mimica) i Vanja Stella - Omiš,  1960. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Old Friends"

From left to right: Darija Markić, Mili Franceschi, Edizija Matić (Mimica) and Vanja Stella - Omiš,  1960

[Click to enlarge!]

 

 

S lijeva na desno dolje: Pave, Marija, Jakša i Ugo Matulić nedaleko od "Kamene klupe" - Omiš,  2. srpnja 1961. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

From left to right down: Pave, Marija, Jakša and Ugo Matulić in vicinity of "Kamena klupa" - Omiš,  2nd of July, 1961

[Click to enlarge!]

 

"Barabica i Boris"

S lijeva na desno: Josip (Jozo) Marušić-Barabica i Boris Matulić - Šibenik, 1962. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Barabica and Boris"

From left to right: Josip (Jozo) Marušić-Barabica and Boris Matulić - Šibenik, 1962

[Click to enlarge!]

 

 

"Omiška dica"

S lijeva na desno dolje: Neven Čagalj-Panta, Stipe Novaković, Branko Kaurić i Sretna Vulić (Novaković)  - Omiš,  1962. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Children of Omiš"

From left to right down: Neven Čagalj-Panta, Stipe Novaković, Branko Kaurić and Sretna Vulić (Novaković)  - Omiš,  1962

[Click to enlarge!]

 

 

Napomena: Ako ne nađete traženu fotografiju na ovoj stranici, pogledajte na ostalim zbog razloga toga što povremeno prebacujemo slike sa stranice na stranicu (Razlog tome je što su fotografije poredane po kronološkom redoslijedu).
Note: If you do not find photograph that you've been looking for on this page, look up the others due to the fact that we are, from time to time, switching photographs from page to page (Reason is that the photographs are listed in chronological order).

 

  Back                                                                                                            Top of page                                                                                                          Next