www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


Picture Gallery of the People of Omiš, Croatia  

 

Page 1

"OMIŠ, HRVATSKA" ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati služe već preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )

Page 1            Page 2            Page 3            Page 4            Page 5

Page 6            Page 7            Page 8            Page 9  

 

Liza i Jure Žuljević, početkom XX. stoljeća

Napomena: Imali su kćerku Maru i sina Ivu, koji je bio poznati arhitekt.

(Jure Žuljević je imao dva brata: Matu i Antu. Ante je bio otac Marije Kuzmanić, koja je bila supruga Milana Kuzmanića-Bilog - jednog od osnivača "Komite" - prvog omiškog nogometnog kluba)

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

 

Liza and Jure Žuljević, beginning of the XX century

Note: They had daughter Mara and son Ivo, who was well known architect.

(Jure Žuljević had two brothers: Mate and Ante. Ante was father of Marija Kuzmanić, who was wife of Milan Kuzmanić-Bili - one of the founders of "Komita" - the first football/soccer club of Omiš)

[Click to enlarge!]

 

 

Jele (Vranicani) i Mate Žuljević sa sinom Nikom, početkom XX. stoljeća

Napomena: Mate Žuljević je imao dva brata: Juru i Antu. Ante je bio otac Marije Kuzmanić, koja je bila supruga Milana Kuzmanića-Bilog - jednog od osnivača "Komite" - prvog omiškog nogometnog kluba

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

 

Jele and Mate Žuljević with son Niko, beginning of the XX century

Note: Mate Žuljević had two brothers: Jure and Ante. Ante was father of Marija Kuzmanić,  who was wife of  Milan Kuzmanić-Bili - one of the founders of "Komita" - the first football/soccer club of Omiš

[Click to enlarge!]

 

 

"Omiška gradska glazba, 1911. godine"

Omiška gradska glazba nastupa na trgu Sv. Mihovila, ispred crkve Sv. Mihovila - Omiš, 1911. godine

- Jakov Matulić s klarinetom (ispred dva dječaka i najbliži, od svih klarinetista, djevojčici sa suknjom na kocke)

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

 

"Omiš City Orchestra, 1911."

Omiš City Orchestra performing on Square of St. Michael, in front of the St. Michael's church - Omiš, 1911

- Jakov Matulić with clarinet (in front of two boys and nearest, of all of the clarinet players, to the girl in checkerboard skirt)

[Click to enlarge!]

 

 

Grupa Omišana kraj Cetine, (tvrđava "Mirabella",  gore lijevo) - Omiš, 1912. godine

 

Some of the Omiš residents at the left bank of the Cetina River, (fortress "Mirabella",  top left) - Omiš, 1912

 

 

Obitelj Nikoline (Stefanini) i Dinka Kuzmanića, Omiš, 1914. godine

S lijeva na desno: Ante, Nikolina, Rato, Osvald-Čiko, Anka, Dušan-Duši, Dinko, Milan-Bili, Miro-Lile i Jozo Kuzmanić. [Milan-Bili, Ante, Jozo i Miro-Lile Kuzmanić su bili jedni od osnivača "Komite" - prvog omiškog nogometnog kluba]

[Pritisnite na sliku da  vidite uvećani detalj!]

 

Family of Nikolina (Stefanini) and Dinko Kuzmanić, Omiš, 1914

From left to right: Ante, Nikolina, Rato, Osvald-Čiko, Anka, Dušan-Duši, Dinko, Milan-Bili, Miro-Lile and Jozo Kuzmanić. [Milan-Bili, Ante, Jozo and Miro-Lile Kuzmanić were some of the founders of "Komita" - the first football/soccer club of Omiš]

[Click for the enlarged detail!]

 

 

Grupa Omišana kraj Cetine, s desne strane u daljini se vide Duće ("Stup Sramote" se jasno vidi na lijevoj strani) - Omiš, 1916. godine

 

Some of the Omiš residents at the left bank of the Cetina River, Duće in a distance to the right  (the "Pillar of Shame" is clearly visible to the left) - Omiš, 1916

 

 

Osnivači "Komite"- prvog omiškog nogometnog kluba (Omiš, 1926. godine) 
S lijeva na desno: Mate Stanić, Tomo Rabar, Lovro Radeljić, Petar Radman, Ante Kuzmanić, Jozo Kuzmanić, Ivo Jagodić, Vice Kovačić, Jakov Matulić i Miro Kuzmanić-Lile (Milan Kuzmanić-Bili, isto tako jedan od osnivača, nije nazočan na priloženoj slici)

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

Founders of "Komita" - the first football/soccer club of Omiš (Omiš, 1926)
From left to right: Mate Stanić, Tomo Rabar, Lovro Radeljić, Petar Radman, Ante Kuzmanić, Jozo Kuzmanić, Ivo Jagodić, Vice Kovačić, Jakov Matulić and Miro Kuzmanić-Lile (Milan Kuzmanić-Bili, also one of the founders, not present in shown photograph)  

[Click to enlarge!]

 

 

Tonći Bertolini, Milan Škrivanić (na motocilku) i Anđelko Marušić-Ferata kraj Cetine (Davidov most u pozadini) - Omiš, 27. ožujka 1927. godine

 

Tonći Bertolini, Milan Škrivanić (on motorcycle) and Anđelko Marušić-Ferata  by the Cetina River (David's bridge in the background) - Omiš, 27th of March, 1927

 

 

Pogled na lijevu obalu rijeke Cetine prilikom svečanog dočeka 120 automobila s 400 putnika Njemačkog automobilskog kluba (ADAC) iz Münchena - Omiš, 23. travnja 1929. godine

[Pritisnite na sliku da  vidite uvećani detalj!]

 

A view of the left bank of the Cetina River during arrival of the 120 automobiles with 400 passengers (members of the German Automobile Club - ADAC from München)  - Omiš, 23rd of April, 1929

[Click for the enlarged detail!]

 

 

Omiško kupalište (nalazilo se na području današnje Velike Plaže) - Omiš, 1929. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

  

Omiš public beach (located at site of today's "Velika  Plaža") - Omiš, 1929

[Click to enlarge!]

 

 

Napomena: Ako ne nađete traženu fotografiju na ovoj stranici, pogledajte na ostalim zbog razloga toga što povremeno prebacujemo slike sa stranice na stranicu (Razlog tome je što su fotografije poredane po kronološkom redoslijedu).
Note: If you do not find photograph that you've been looking for on this page, look up the others due to the fact that we are, from time to time, switching photographs from page to page (Reason is that the photographs are listed in chronological order).
 

 

  Back                                                                                                            Top of page                                                                                                          Next