www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


"OMIŠ, HRVATSKA" glagoljicom ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati već služe preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )                          "OMIŠ, CROATIA" in Glagolitic script (Glagolitic script has been used by the Croatian people for more than a thousand years. It was used for writings of the Old Slavic texts - especially church books and manuscripts of different uses and applications." )

Obiteljska stabla starih omiških obitelji (Family trees of the Old Historic Families of Omiš)

 

Obitelj Nikole Matulić (Niccolo Matulich) [1739-1804]

/Other family name versions: Matulic, Matulich, Matulick/

Uskoro više informacija vezanih uz obiteljsko stablo obitelji Matulić! (More information about Matulić Family tree Coming Soon!)

 

Peter John Grigg (1925 - )

Peter John Grigg - 6. generacija Omišanina Nikole Matulića* (Niccolo Matulich) [1739-1804] - Perth, Australia, 2006. godine

* Webmeštar www.almissa.com  Ugo Matulić je njegova 7. generacija

Napomena: Peter John Grigg je prikupio podatke za porodično stablo obitelji Nikole Matulića u kojem se prikazuje njegovih 9 generacija u kojem je predočeno više od 1900 osoba. Pri prikupljanju/istraživanju podataka između ostalih mu je pomogao i Barry Matulick (7. generacija Nikole Matulića).

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

Peter John Grigg (1925 - )

Peter John Grigg - 6th generation of Omiš resident Nikola Matulić* (Niccolo Matulich) [1739-1804] - Perth, Australia, 2006

* Webmaster of  www.almissa.com  Ugo Matulić is his 7th generation

Note: Peter John Grigg has collected information about Family tree of Nikola Matulić in which are shown his 9 generations that include more than 1,900 individuals. Barry Matulick (7th generation of Nikola Matulić) was one of those that assisted him in collecting/researching of the information pertaining to the Matulić Family tree.

[Click to enlarge!]

 

 

 

     Back                                                                                                         Top of page