www.almissa.com

Omiš, Croatia

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


 "Oda Dalmaciji"

 

Dalmacija/Dalmatia

- za vrijeme Austrougarske Monarhije/- during Austro-Hungarian Monarchy

 

Dalmatinski šajkaš (Oda Dalmaciji)

A. Šrabec

 

Oj divne mi Dalmacije, zaboravit neću!

Od svoje prve mladosti oćuti srce moje
Da ću za morem širokim ginuti željom svom
Da ću za morem širokim ginuti željom svom

Od prve svoje mladosti oćuti srce moje
Da ću za morem širokim ginuti srcem svim
Da ću za morem širokim ginuti željom svom

Nu ostaviti dom svoj, ne mogu nipošto
Ne mogu nipošto, ne mogu nipošto

Stog ovim samo krajem koj' davno već poznajem
Tiram svoj brodić maleni
Nek drugi svitom plovi, nek' biser zlato lovi
Ja ništa ne marim za to

Oj divne mi Dalmacije, zaboravit je neću ja
Oj divne mi Dalmacije, zaboravit neću

Strašni nam prite valovi
Priti nam more

Stog ovim samo krajem koj' odavno već poznajem
Tiram svoj brodić maleni
Nek drugi svitom plovi, nek' biser zlato lovi
Ja ništa ne marim za to

Mornaru hajd, mornaru hajd
Mornaru hajd, mornaru hajd al' ja ne mogu s tobom poć

Oj Dalmacijo tebe ostavit neću ja
Oj tebe ja ne mogu nikad ostavit

Dalmacijo, Dalmacijo, Dalmacijo
Dalmacijo, za tebe umirem ja!

 

         "Oda Dalmaciji"  

 

   Back                                                                                                           Top of page