www.almissa.com

Omiš, Croatia

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


Oslobođenje Omiša (II. svjetski rat)

Obljetnica - 18. listopada 1944. godine

 

... 18. listopada 1944. je najveći datum u povijesti revolucionarnog Omiša. Tog je dana Omiš dočekao slobodu i započeo novo, socijalističko razdoblje svoga razvitka. 12. dalmatinska brigada, ubačena sa Brača, otpočela je svoje djelovanje i nakon žestokih borbi, slamajući njemačku obranu i nanijevši joj velike gubitke, uspjela je od 19. do 23. listopada osloboditi Makarsku, Bašku Vodu, Brela, Dubce, Zadvarje i Šestanovac. Istodobno su naši borci svojim herojskim podvizima spasili električnu centralu u Kraljevcu od neprijateljskog razaranja. Osjećajući opasnost i iskrcavanje partizanskih tenkova duž obale ovog područja, Nijemci ruše komunikacije i mostove Omiš-Žrnovnica-Split. Četvrti inženjerijski bataljon iz Brača se prebacuje u Omiš i odmah započinje, zajedno sa pionirskim odjeljenjem 26. divizije i masovnim učešćem naroda, osposobljavanje porušenih saobraćajnica, što omogućava prodor motoriziranih jedinica u Žrnovnicu i likvidiranje njemačkog uporišta. Split je oslobođen 26. listopada. Oslobodile su ga jedinice 20. i 26. dalmatinske divizije sa jedinicama koje su bile u njihovu sastavu ili pod operativnim rukovodstvom. Među tim jedinicama bio je i Mosorski partizanski odred.

Izvor: Tomislav Perić: "U spomen revoluciji" (Omiš, 1983. godine.)

 

Napomena: 18. listopada se proslavljao kao "Dan grada Omiša" kada je Omiš, kao dio Hrvatske, bio u sustavu  Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

 

 

 

 

 

 

 

     Back                                                                                                         Top of page