www.almissa.com

Omiš, Croatia

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


 Dalmatino, povišću pritrujena

 (Lj.Stipišić-Lj.Stipišić)

 
DALMATINO, POVIŠĆU PRITRUJENA       DALMACIJO, POVIJEŠĆU PREMORENA         

(Izbliđeni Misal svetog Jerolima,    (Izblijeđeni Misal svetog Jerolima,
izlizana Bašćanska tavuleta        izlizana Bašćanska pločica,
rvackeg ditinjevanja.           hrvatskog djetinjstva.
Zaudobjeni friži             Zaboravljene ogrebotine
glagojaških serpentini          glagoljaških zavojnica
isfrolani patakuni, žurke i kadeni.)   istrošeni patakuni*, žurke** i lančići.)

(Izlizani Ideali i Misali        (Izlizani Ideali i Misali
po rvackin oputinan            po hrvatskim stranputicama
Sokolaški procesjuni           Sokolaške procesije
pricešćeni demostracjuni         pričešćene demonstracije
od taverni do taverni           od vinotočnica do vinotočnica
Svitlošju kerv častna           svjetlošću krv časna
vikovični terpećemu            vijekomnavikli trpeći
naslidovati pođerda Balkanike.)      nasljeđivati pogrda Balkana.)

Pute, laze pizon dubli tovari.      Puteve, ulaze u polja teretom dubali magarci.  
Gustirne žedne, mijun sići i lati.    Bunare žednjele milijun vjedra i polijevača.  
Konkulana škina težakov od motik     Savita leđa zemljoradnika od motikanja     
po žurnatin, žurnatin pritrujena.     po nadničarenjima premorena.          

Prage kalet žnjutin dubli puntari,    Pragove uličica gležnjevima dubali puntari,  
naboj Dalmatine rebati na drači,     gnojni čir Dalmacije otkucava na drači,    
kroz kadene dicu čičan pasli,       kroz lance djecu sisama napasali,        
a judi driti ka kolone,          a ljudi uspravni kao kameni stupovi,      
Dalmatino, povišću pritrujena.      Dalmacijo, poviješću premorena.         

Intradu pravice s tilin štrukali.     Ljetinu pravičnosti s tjelesima izazeli     
Dalmatino, povišću pritrujena!      Dalmacijo, poviješću premorena!         

Rod puntarski resa na drači.       Rod pobunjenički rastao na drači,        
Dalmatino, povišću pritrujena!      Dalmacijo, poviješću premorena!         

Ditinjstvon gladnin povist štukali,    Djetinjstvom gladnim povijest začepili,     
Dalmatino, povišću pritrujena.      Dalmacijo, poviješću premorena.         

Kroz kadene dicu čičan pasli,       Kroz lance djecu sisama napasali,        
a judi driti ka kolone,          a ljudi uspravni kao kameni stupovi,      
Dalmatino, povišću pritrujena!      Dalmacijo, poviješću premorena! 
      
  
* patakuni - mjedeni novac,
** žurke - dijelovi muške težačke narodne nošnje u Dalmaciji.
Puntar - naziv za osobu koja je bila pristaša povratka Dalmacije u sastav Hrvatske.
 

  Back                                                                                                            Top of page