www.almissa.com

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.

Contact for the Unofficial  Homepage of Omiš, Croatia

 

 

Ugo Matulić - Omiš, 1965.

UGO @ ALMISSA.COM

         Ne zaboravi da pod zvijezdama samo jedanput živiš

                   Ne zaboravi da pod zvijezdama samo jedanput umireš

                            Ne zaboravi da pod zvijezdama ništa ne umire.

                            Jure Kaštelan

                                                       

           Do not forget that under the stars you only live once

                   Do not forget that under the stars you only die once

                            Do not forget that under the stars nothing dies.

                       Jure Kaštelan                           

 

"Naučio sam, da tako kažem, živjeti s mišlju da nikada neću naći mir i sreću. Ali još uvijek ću sve od sebe dati između ta dva trenutka."
 Albert Camus