www.almissa.com

Omiš, Croatia

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


 Bože Mimica

Povijesna Osoba (Historical Figure)

 

Rođen: 12. listopada 1942. u Omišu


ŽIVOTOPIS
 

Rođen sam u Omišu 1942. godine, oženjen i otac troje punoljetne djece. Nisam kažnjavan i protiv mene se vodi nikakav kazneni postupak.

Nakon završene osnovne škole, u Zagrebu sam završio srednju školu i studij iz vanjske trgovine, a zatim sam na Pedagoškom fakultetu LI Rijeci diplomirao kulturologiju. Od 1966. godine bavim se kulturom, izdavaštvom i znanstvenim radom.

Od značajnijih radnih mjesta radio sam kao šef propagande u Narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca; bio sam zamjenik direktora IKP "Mladost" Rijeka; direktor 1TP "Liburnija" Rijeka, direktor IKP "Naprijed" Rijeka, a imao sam i vlastito nakladničko poduzeće "Vitagraf" koje sam zatvorio 2003. godine po odlasku u mirovinu.

Obnašao sam dužnost predsjednika U pravog vijeća Muzeja grada Rijeke i Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja u Rijeci. Član sam Upravnog vijeća i Stručnog ocjenjivačkog suda Festivala dalmatinskih klapa Omiš, te sam član Žirija Festivala dalmatinskih šansona Šibenik. Član sam Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije. Predsjednik sam Društva hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka. Član sam Arheološkog društva Hrvatske, Povijesnog društva Rijeka, počasni sam član Hrvatskog numizmatičkog društva i sudski vještak za numizmatiku. Gostovao sam kao predavač na Filozofskom fakultetu Rijeka, a za školsku godinu 2005./06. izabran sam kao izvanredni predavač na Odjelu za povijest istog fakulteta. Član sam Lions duba u kojem sam odlikovan s više odličja za dostignuća u Lions pokretu. Dragovoljac sam Domovinskog rata i pričuvni časnik Hrvatske vojske, te nositelj Spomenice Domovinskog rata.

Dobitnik sam Nagrade grada Rijeke (1996) za "veliki doprinos hrvatskoj i svjetskoj numizmatici"; Nagrade za životno djelo grada Omiša (2004) za "iznimne doprinose u istraživanju i promidžbi hrvatske, dalmatinske a posebno omiške povijesti" i Nagrade Splitsko-dalmatinske županije za "postignute rezultate u izučavanju povijesti Hrvatske i Dalmacije".

Tijekom trideset i više godina sudjelovao sam na mnogim znanstvenim skupovima i kongresima, održao niz stručnih predavanja iz područja opće kulture, arheologije i numizmatike te organizirao više numizmatičkih izložbi.

Šire područje interesa mije kultura i povijest. Objavio sam mnogobrojne studije i stručne članke u glasilima "Dometi" Izdavačkog centra Rijeka, "Obol" i "Numizmatičke vijesti" Hrvatskog numizmatičkog društva i u "Vijestima" Hrvatskog arheološkog društva te u inozemnim časopisima. Pisao sam predgovore za likovne izložbe i kataloge. Do sada su mi izdane sljedeće knjige: Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske (Vitagraf, Rijeka 1994), Numizmatička povijest Dubrovnika (HAZU, Zagreb 1994), Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske - rani srednji vijek (HAZU, Zagreb 1995), Numizmatička povijest Rijeke (HAZU, Zagreb 1996), Numizmatička povijest Istre i Kvarnera (HAZU, Zagreb 1997), Omiška krajina - Poljica - Makarsko primorje (Vitagraf, Rijeka 2003), Dalmacija od antike do 1918. (Naklada Vitgraf, Rijeka 2003), Dalmacija u 20. stoljeću (Naklada Vitgraf, Rijeka 2004) i Dalmacija u moru svijetlosti - od antike do kraja 20. stoljeća (Dušević&Kršovnik, Rijeka 2004). Više mojih knjiga su obvezna literatura na Filozofskim fakultetima u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Puli.

Pred izlaskom su mi knjige Numizmatička povijest Zagreba i Slavonije u izdanju HAZU, te Povijest Slavonije u izdanju "Dušević&Kršovnik" Rijeka. Radim na dvotomnoj povijesnoj monografiji Istre, Rijeke i Kvarnera.
 

 

Izvor: Službene WEB stranice Grada Rijeke

- Dodatne informacije: Ugo Matulić

 

 

 

     Back                                                                                                         Top of page